yc_teng

Taiwan


64

Projects

34

Followings

27

Followers


About

當能把環境、建築的現況慢慢的依照自己的計畫建成三維模型時總有種莫名的成就感 每趟飛行都是個不同的冒險旅程,用無人機擁有不同角度與視野觀看更是美妙的體驗 所以,在安全不影響他人時能飛當然要飛 只是UAV記得回來阿~~~

Joined date

April 21, 2016


yc_teng__20190127112709

Taiwan

DJI Mavic 2 Zoom

658 Images

7.99GP

3D

yc_teng__20190127112709


3D

20180728071644


3D

20180728054011


3D

MSWI Lutsau


3D

yc_teng__20180422111313


3D

MSWI GLP.SESC


3D

宜蘭縣政府_動植物防疫所